I juni vedtok Stortinget å øke fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker. Dette gjelder for barn født/adoptert fra og med 1. juli 2018.
Hva betyr dette i praksis?
Endringen i fedrekvoten og mødrekvoten vil gjelde for foreldre med barn født/adoptert 1. juli 2018 eller senere.
Skjæringstidspunktet er altså når barnet fødes/adopteres. Dette gjelder uavhengig av når termin for fødselen er. Det vil si at selv om termin er i juni og man har startet permisjonen i forhold til det, så vil fedrekvoten og mødrekvoten være 15 uker om fødsel likevel først skjer i juli.
NAV har allerede tilpasset sitt elektroniske søknadsskjema for foreldrepenger slik at de som har termin fra 1. juli og senere søker på bakgrunn av fedre- og mødrekvote på 15 uker.
Foreldrepengeperioden er delt i tre deler: mødrekvote, fedrekvote og en fellesperiode. Fra og med 1 Juli 2018 foreldrepengeperioden etter fødsel vil da bli:

 100 % dekningsgrad 80 % dekningsgrad
 Mødrekvote 15 uker (+3 uker før fødsel) 19 uker
 Fedrekvote 15 uker 19 uker
 Fellesperiode* 16 uker 18 uker

* Fellesperioden reduseres dersom fødselen finner sted etter termin.

Live chat